Vyberte stránku

Je dobré zauvažovat jednotlivě o každé větě

§1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane
totéž tělo.
§2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.
§3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete mozek a srdce
používat vyváženě.
§4) Obdržíte lekce. Nikdo jinak nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani
je od Vás nemůže přebrat.
§5) Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám
vrátí zpátky.
§6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělění.)
§7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to
někteří tvrdí.
§8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Jsou k tomu, aby Vám
ukazovala, co je ve Vás.
§9) Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové.
(Může dojít k čekacím lhůtám.)
§10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k
uspokojivému výsledku.

Užitečné pokyny a tipy:

Není cílem, mít při opuštění těla co nejvíce peněz.

Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.

Nemusite se řídit chybami ostatních.

Pravidla jsou od toho, aby se přezkoumala.

Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.

Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.

Čas je iluze.

Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci.

Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.

Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.

Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.

Násilí nikdy nevede k řešení.

Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.

Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.

Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je
správné.

Zřídkakdy existuje jediné správné řešení.

Můžete podat žádost o odpuštění.

Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.

Jste milováni. Všechno ostatní je klam.

Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.

Může být riskantní zcela se odevzdat někomu jinému.

Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.

Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.

Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle respektive v mozku.

Experimentovat se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních
vyžaduje jejich souhlas.

Snažit se opisovat nemá smysl.

Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.

Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.

Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží ke zmatení.

Nejde o to, být první.

Nejde o to, vypadat chladně a odměřeně.

Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.

Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.

Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to,
že jste tady.


(Jo Conrad, 15.3.2002)

Comments

comments

Share This