Vyberte stránku

Znáte taky ten stav, kdy jste vyčerpaní, vycucli, vychlustli, nemáte energii, chuť do života, vše vás zatěžuje, nevíte jak se dostat k něčemu, co by vás těšilo, udělalo vám radost, každá změna je pro vás neřešitelný problém?

V životě jde o jedno  jediné. O energii.  A my lidi nejsme výjimkou.
Život je v podstatě  energie . A tak když říkáme, “Jsem bez energie, jsem utahaný, vycucli”, tak nás to  velice zatěžuje, protože cítíme, že mít energii, je naše právo ,náš přirozený stav.
Nejvíce si to uvědomujeme, když jsme nemocní a oslabení, v podstatě nemáme energii na to vstát z postele, natož vykonávat běžné věci. To, co je pro nás, když jsme zdraví a máme energii hračkou, se stává, když energii nemáme, neřešitelným problémem. A tak jen bezvládně ležíme v posteli a čekáme, až energie zase bude.

Kdo má více energie, tomu se daří lépe. Zdravotně ale i životně.

Často totiž přesně víme, co se svými životy. Co bychom měli, chtěli udělat, abychom se cítili lépe a měli se PRIMA.  Například se více hýbat, dát sbohem práci které nás nebaví, vzdělávat se, zhubnout, získat nějaké dovednosti, nebo schopnosti.  Když to shrneme, jde  vždy o dvě věci. Za prvé se zbavit něčeho, co cítíme, že nás vyčerpává, zatěžuje. A za druhé získat něco, co nemáme a cítíme, že by se nám díky tomu dařilo lépe.

A vždy když jsem položil lidem jednoduchou otázku, ” PROČ,  TO CO CHCEŠ, NEUDĚLÁŠ”  byla za tím stejná odpověď :

Nemám na to, sílu, energii, nebo odvahu. A opět jsme u energie.

A tak často čekáme a myslíme si, že se to nějak samo změní. Nezmění! Bude nás to vyčerpávat dále z jasných důvodů,  které se dále dozvíte, dokud něco nezměníme.


Na druhé straně můžeme v životě cítit nadšení , radost, mít moře energie, cítit v sobě jiskru. Vše nám pak připadá snadné, nic není problém, pouštíme se s nadšením do nových věcí, překonáváme hravě překážky  a cítíme smysl i naději. Pak říkáme, ” Je to PRIMA, fajn, skvělé, cítím že jsem na jedné vlně”. Cítíme, že jsme jakoby v HARMONII.

Proč říkáme zrovna tyto slova a co  mají společného PRIMA, HARMONIE, NA STEJNÉ VLNĚ ?

Jsou to hudební pojmy, které vyjadřují jedno a to samé.  Že jsou dva zvuky- tóny ve stejné výšce. Mají shodnou frekvenci. Dva stejné tóny jsou v hudební nauce označovány intervalem –  PRIMA.

Možná si teď říkáte ” a co to má společného s mým, životem a s tím, že mám, nebo nemám energii?” Hodně – vlastně všechno,  za chvíli se to dozvíte.

Zpět ke zvuku. Co se fyzicky děje, když se setkají dvě vlny – dva zvuky o stejné amplitudě ( interval PRIMA, Harmonie, jsou na stejné vlně) dochází k rezonanci a výsledkem je, že je vlna větší  = je energie více. Podívejte se na obrázek níže:

Anebo se setkají vlny-zvuky v opačné fázy – vytváří dizonanci a energie je méně, viz. obrázek níže.

 

Jsou to fyzikální zákony a působí v tomto vesmíru na každého, tak jako gravitace. Je jedno, jestli jste hodní, zlí, štíhlí, tlustí, muž nebo žena, když skočíte z okna, spadnete dolů. Podle výšky s patřičnými následky. Stejně na nás působí zákon rezonance a disonance.

Existuje taky speciálně vytvořená hudba,  která je s námi v rezonanci a má na nás blahodárný vliv.

Můžete si ji stáhnout ZDARMA přímo ZDE.

Pokud by to na Vás bylo složité, nebo moc technické , můžete se podívat na video níže, kde to jasně uvidíte a uslyšíte. Pro mne to byl největší aha moment, který jsem u zvuku zažil.  Předměty, které jsou na stejné vlně, v harmonii, si díky zákonu rezonance, předávají energii, navzájem se posilují, rostou. A to se neděje jen u ladiček, jak můžete vidět na videu, ale také u nás a v našich životech.

Všechno v tomto vesmíru je jen vibrací o určité frekvenci – i  naše tělo a jeho jednotlivé části, orgány, jak můžete vidět na obrázku níže, mají své specifické a jedinečné frekvence. Tak jako i naše emoce, myšlenky apod.

Říkáte si stále” NO FAJN ALE JAK TO SOUVISÍ SE MNOU?”

I my jako osoba jsme vlastně poměrem těchto frekvencí a zjednodušeně řečeno zníme na nějaké své vlastní frekvenci – tónu. Ta je součtem,  nebo poměrem vibrací našich orgánů, tkání, našich myšlenek a emocí. A tak jdeme obrazně řečeno jako taková ladička z videa životem a potkáváme lidi a situace, místa, která jsou s námi buď víceméně v harmonii rezonanci,ty označujeme jako PRIMA nabíjejí nás, anebo jsou s námi v disonanci a ty označujeme jako rozlaďující, špatné, unavující, vyčerpávající.To co je však na naší ” ladičce” úžasné a jedinečné je, že je přealaditelná. Většinu vibrací venku nemůžeme změnit ( místa, lidi, situace apod) – a pokud by s námi neladili, budou nás vyčerpávat a budeme díky jejich působení ztrácet energi. Pokud se ale dokážeme přeladit a být s tím co potkáme na jedné vlně, pak nám v podstatě cokoliv a kdokoliv může energii dávat.

S čím můžeme být nejčastěji v harmonii, nebo disonanci – v konfliktu ?

  • Se sebou a svými vlastními přesvědčeními ,myšlenkami, touhami – něco chceme, po něčem toužíme a máme opak, to nás ničí, vyčerpává.
  • S lidmi ve svém okolí – tady je to asi jasné, opět vesměs chceme, aby se chovali a byli jiní, odpovídali našim představám, pokud ne vyčerpává nás to
  • Se zvířaty
  • Se situacemi – životními etapami
  • S místy – někde je vám fajn a nabíjí vás a jinde vyčerpává.
  • Zvuky a hudbou – z některé vás bolí hlava, jiná vás může nabíjet, uklidňovat
  • Životem jako takovým

Pozor neznamená to, že cokoliv s čím nejste v harmonii je špatné, jen s tím nejste v harmonii. Někdo jiný zase je a není v harmonii s tím, s čím jste Vy.

A co takzvané energetické upírství?

Představte si, že  potkáte vyrovnaného, harmonického, pozitivního člověka, plného energie a vitality. Tento člověk je v harmonii sám se sebou  a s životem a tak má dostatek energie, protože je vlastně na každém kroku nabíjen samotným životem. Určitě nemá potřebu si brát energii od druhých.

Pokud však takového člověka potká člověk úplně na jiné vlně, třeba nějaký negativní brblala, ( pořád si na něco stěžuje, takže je jasné, že je v disonanci se vším a vesměs se cítí špatně, má málo energie a vše mu připadá těžké a komplikované), tak ho tento pozitivní člověk, nenabije jak by se dalo očekávat, ale dojde právě na základě výše uvedených zákonitostí  k opaku.  Tento brblala bude ještě více unavený, ten pozitivní ho bude štvát apod.. .A tak ho pak označí jako energetického upíra  a řekne, tento člověk mi bere energii.

Když chápete výše uvedené zákonitosti, pak se nad tím jen pousmějete.

I ten pozitivní člověk bude asi cítit, že pokud by byl  déle s tímto člověkem, tak bude přicházet o energii . Hlavně tehdy, když by se naladil na stejnou vlnu,  začal by taky brblat, apod.. Prostě se sladil s jeho myšlenkami.  Má v podstatě tři možnosti:

  1. Sladit se na brblajícího, začít brblat taky, to se sice vzájemně budou nabíjet, ale protože náš optimista klesl vibračně, bude se později cítit hůře a bude mu chvíli trvat než se opět přeladí.
  2. Vytáhnout toho druhého výše. Pozor! Ten druhý ale musí chtít, jinak to nepůjde a pak by náš optimista energii ztrácel. Protože by usiloval o změnu. A když se něco snažíme změnit, tak už nám to nevyhovuje, vadí a tak s tím vlastně nejsme na jedné vlně.
  3. S porozuměním, empatií a vděčností, říci tomu druhému NE a jít svou cestou. Třeba říct ” Já na to mám jiný názor, já to mám úplně jinak, ale chápu tě, nebo promiň, nemám na Tebe teď, čas měj se.” Anbo narovinu říci tomu brblalovi, “Nezlob se,  ale tvoje nastavení mne stahuje dolů a to nemám za pořebí, měj se”. Třeba by se pak náš brblala zamyslel, kdyby tohle slyšel od více lidí.

Výše tři zmíněné způsoby jsou vlastně možnosti které máme i v životě.

Cílem je být v souladu v harmonii se sebou, s lidmi a situacemi v mém okolí a s životem. Pak protože nás toto vše bude nabíjet budeme doslova v moři energie. Což vlastně i neustále jsme, jen se z něj svým laděním, myšlením a přesvědčením neustále vytrháváme a tak k němu nemáme přístup .o))
Pokud vás něco vyčerpává, unavuje, bere vám energii, tak s tím jste vibračně v konfliktu. Nikdy nemůžete změnit to venku. Jediné co můžete změnit, jste vy sami. Nezapomeňte, vaše myšlenky, vaše přesvědčení, stav vašich orgánů, to vše co vytváří vaše vibrace, vaši vlnu, je vaše a tak na to máte vliv.

Změníte sebe, něco v sobě, díky pochopení, vděčnosti, empatii porozumění, terapii změníte svůj úhel pohledu a své vibrace, tak abyste s předmětem vašeho zájmu nebyli v konfliktu, ale v harmonii. Moudré doporučení většiny knih  “příjmete to takové jaké to je.” To se sice lehce řekne, ale mnohdy hůře dělá, protože “to” často nejde příjmout pouze na vědomé úrovni, ale i na hlubší, podvědomé, nevědomé a potřebujeme terapii, abychom to přijmuli i na těchto úrovních.

Další možností, je říci NE, tomu co vás vyčerpává, ať vás to nevyčerpává opakovaně. Je to hodně o odvaze a srdnatosti, postavit se za sebe.
Jedna krásná modlitba, která z mého pohledu vyjadřuje vše, zní. “Dej mi sílu příjmout to co nemohu změnit, odvahu změnit to, co změnit lze a moudrost rozeznat jedno od druhého.”

A důležité je taky zaměřit se na to, co vám energii dává, co vás nabíjí. Lidé místa a obzvláště hudba. Hudba je velice mocná. Určité zvuky přímo předávají svou energii, jak jste mohli vidět na videu. Proto se používá speciálních zvuků a frekvencí pro  léčení, čištění ale také dobíjení energie.

Také je dobré začít pracovat se svými energetickými centry, čakrami. Jsou to vlastně určité energetické víry, které umí pokud jsou harmonické a otevřené čerpat energii pro nás přímo z okolí. Všichni čakry máme a všechny nás zásobují energií, jen u někoho třeba na 20% a jiného na 90% ( třeba u sportovců, nebo lidí, kteří více s čakrami pracují, jsou tyto centra – čakry více otevřené) zbytek pak doplňujeme jídlem, spánkem a relaxací. Navíc pokud se zaměřujete na své čakry, tak s nimi jsou spojeny i všechny důležitá životní témata, jakými jsou například, bohatství stabilita, úspěch, komunikace, láska atd.  Takže pokud pracujeme a otevíráme své čakry, máme více energie, jsme zdravější a vše v životě nám jde snadněji a lépe.

V průběhu dvou let jsem vytvořil speciální hudbu, která rezonuje – je v harmonii s našimi 7 životními centry energie – čakrami a tak je harmonizuje nabíjí. Postupně tak v životě jak jí posloucháme se vylaďujeme na sebe samé.  Jak se čakry otevírají umíme více využít oceán energie, který nás obklopuje a ve kterém žijeme.  Navíc se taky díky poslechu dostáváme do hluboké relaxace, kdy se spontánně mozkové frekvence mění a snižují, tak aby mohlo tělo, mysl i duch regenerovat a čerpat více onu životodárnou energii.

Více o této hudbě se dozvíte tady. Můžete si ji stáhnout ZDARMA tady.

Comments

comments

Share This